Jacob Obrechtlaan 5 , 4611 AP , Bergen op Zoom

Over Ons

OVER De Brabantse Wal

Van 2012 tot 2015 voerden het ZH De Lievensberg te Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal fusiegesprekken. In 2015 kwam er een financieel accoord en werd de fusie een feit. Het fusieziekenhuis kreeg de naam Bravisziekenhuis. Geen van beide ziekenhuizen kon zodanig aangepast en/of uitgebreid worden dat er plaats was om alle bedden en uitrusting samen te brengen. Daarom werd er een nieuwe locatie gezocht voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Medio 2019 viel de keuze op een locatie aan de zuidrand van Roosendaal. De planning is dat vanaf 2025 alle spoedeisende, poliklinische en klinische zorg op deze nieuwe locatie zal plaatsvinden.

Om de ziekenhuiszorg in de gemeente Bergen op Zoom voor de toekomst zeker te stellen is er gezocht naar betrouwbare alternatieven. Er is contact opgenomen met de stichting ‘LowLandsCare’, uitbater van stadskliniek ‘De Brabantse wal’, die deze zorg in de toekomst kan en wil leveren.

De Brabantse Wal is ook in nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA)

AFSPRAAK BINNEN 3 WERKDAGEN

01.

Uw huisarts maakt een verwijsbrief en verstuurt deze elektronisch naar ons.

02.

U wordt gebeld door het secretariaat om een afspraak te maken of uw huisarts maakt een verwijsbrief en geeft deze aan u mee.

03.

U neemt contact met ons via het telefoonnummer 088-…of vult de afspraakpagina in op de website.

04.

Het secretariaat maakt een afspraak met u.

NASCHOLING BEVOLKING

Over uiteenlopende onderwerpen zullen maandelijks nascholingen worden gegeven. Deze zullen zowel op locatie als via ‘streaming’ te volgen zijn. Datum en tijdstip worden ruim van tevoren bekend gemaakt. Inschrijving voor ‘op locatie’ zal beperkt zijn.

Onze Zorg

Stadskliniek 'De Brabantse Wal' is een onafhankelijke zorgaanbieder van tweedelijns medisch specialistische zorg die nauw samenwerkt met het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Er is een divers aanbod aan medisch specialismen (zie specialismen). Niet alle specialismen zijn meteen aanwezig maar worden verwacht op korte termijn aan te sluiten.
Kernwaarden zijn als volgt :
Bij de medisch specialisten van 'De Brabantse Wal' staan kwaliteit van de behandeling , klantvriendelijkheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel. Wij bieden hoogwaardige en kwalitatieve zorg die perfect is afgestemd op de behoeften van de patiënt en de verwijzer. Bij 'De Brabantse Wal' werken medisch specialisten die hun sporen hebben verdiend in het (academisch) ziekenhuis en voldoening halen uit persoonlijke patiëntenzorg.

Patiënten kunnen binnen 72 uur, maar bij spoed dezelfde dag, terecht voor een consult. De nodige onderzoeken vinden, daar waar mogelijk, dezelfde dag plaats. Daarna bespreekt de medisch specialist de bevindingen met de patiënt en stelt zonodig een behandelplan op. De patiënt weet direct waar hij aan toe is.

Door de intensieve samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen maar ook met andere ziekenhuizen kan een eventuele behandeling in het ziekenhuis, zoals een hartoperatie, dotteren, nieuwe heup, etcetera snel plaatsvinden.

Over het UZA

Het UZA werkt als universitair centrum actief mee aan het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg door het voeren van wetenschappelijk onderzoek. Enkel dankzij dit onderzoek kunnen zij blijven innoveren en nieuwe technieken en therapieën ontwikkelen waar de patiënt in de toekomst baat bij zal hebben.

NASCHOLING BEVOLKING

Over uiteenlopende onderwerpen zullen maandelijks nascholingen worden gegeven. Deze zullen zowel op locatie als via ‘streaming’ te volgen zijn. Datum en tijdstip worden ruim van tevoren bekend gemaakt. Inschrijving voor ‘op locatie’ zal beperkt zijn.

Onze Kernwaarden

Wij bij de Brabantse wal leven naar deze kernwaarden, zodat u altijd uitmuntend geholpen bent.

01
VRIENDELIJK

Vriendelijkheid en gastvrijheid zijn voor ons belangrijk en we gaan op een positieve en respectvolle manier met elkaar om.

02
EFFECTIEF EN EFFICIËNT

De geboden zorg moet doelmatig en doeltreffend zijn en vlot verlopen.

03
ACTUEEL EN BIJ DE TIJD

De zorg wordt geleverd volgens de nieuwste (inter)nationale inzichten.

Associaties
Huisartsen

Uw huisarts ontvangt direct, nadat uw bezoek heeft plaatsgevonden, een medische verslaglegging. Telefonisch overleg met uw huisarts is altijd mogelijk. 

Zorgverzekeraars

Verzekerden van elke zorgverzekeraar zijn welkom. Dit houdt in dat uw consult en eventuele behandelingen volledig worden vergoed. Het is  hiervoor wel noodzakelijk dat u een verwijsbrief kunt overhandigen (zie ook zorgkosten & verzekering) 

Apotheek

In hetzelfde pand is een apotheek gevestigd. In verband met de  medicatieveiligheid is er met deze apotheek een diepgaande  samenwerking. Mocht u medicatie nodig hebben, dan kan uw medisch  specialist het recept naar deze apotheek sturen, zodat u direct uw  medicatie heeft. Uiteraard kan de medisch specialist ook een recept  uitschrijven waarmee u naar uw eigen apotheek kunt gaan om uw  medicatie op te halen. 

Ziekenhuizen

Poliklinische diagnostiek en behandeling worden gedaan in de  stadskliniek. Indien een aanvullend onderzoek of behandeling nodig is,  hetgeen niet kan plaatsvinden in de stadskliniek, wordt u direct verder  geholpen. De stadskliniek werkt daarvoor samen met oa. het  Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. De poliklinische opvolging en  behandeling kan daarna weer worden voortgezet in de stadskliniek.

Klachten en geschillen

Voor klachten en geschillen is Stadskliniek De Brabantse Wal aangesloten bij: www.erisietsmisgegaan.nl

Bestuursorganen

Stadskliniek 'De Brabantse Wal' wordt uitgebaat door 'LowLandsCare'. 'LowLandsCare' is een stichting die wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht..

Raad van Bestuur

Voorzitter : C.A.W.Janssens (a.i.)
Lid : Vacature

Raad van Toezicht

Dhr. J.M.Spijker, internist in ruste
Lid : Dhr. R.J.T.Taverne, cardioloog in ruste
Lid : Dhr. G.P.Harskamp, praktiserend huisarts

Privacy instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie opgeslagen worden door uw browser vanuit specifieke diensten, dit word voornamelijk gedaan door middel van form cookies. Hier kunt u uw privacy instellingen veranderen. Let op dat het weigeren van bepaalde cookies kan resulteren in een niet meer correct werkende website.