Jacob Obrechtlaan 5 , 4611 AP , Bergen op Zoom

Tarieven

Een behandeling bij ‘Stadskliniek de Brabantse Wal’ (SBW) kost u niet meer dan in elk ander ziekenhuis. Hoe werkt dit? Wat vergoedt de verzekering en wat betaalt u zelf?

‘Stadskliniek de Brabantse Wal’ levert medisch specialistische zorg. De behandelingen en onderzoeken die in onze kliniek worden uitgevoerd vallen onder de basisverzekering. Uw huisarts verwijst u door naar onze kliniek, waarna de kosten van onderzoek en behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen een eventueel eigen risico, net als bij alle andere ziekenhuizen.

Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra’s. Factureren en vergoeden voor de geleverde zorg werkt wel net iets anders dan u gewend bent.

Voor de meeste zorgverzekeraars geldt dat wij direct aan hen mogen declareren. Omdat wij nog niet met alle zorgverzekeraars contractafspraken hebben, vragen wij u bij uw bezoek aan onze kliniek een zogenaamde ‘akte van cessie’ te ondertekenen. Hiermee geeft u ons toestemming de kosten van de behandeling namens u bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Een aantal zorgverzekeraars staat beginnende klinieken niet toe rechtstreeks aan hen te declareren. Dit betreft : Anderzorg, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, ENO, Holland Zorg en Menzis. Deze zorgverzekeraars eisen dat u de rekening zelf naar hen opstuurt. Uiteraard betaalt u ook bij deze zorgverzekeraars geen eigen bijdrage. De zorgverzekeraar keert dan op uw bankrekening uit en na ontvangst maakt u dat bedrag over naar ‘Stadskliniek de Brabantse Wal’. Uw zorgverzekeraar stuurt u een specificatie van de uitkering. Wij vragen u een kopie daarvan aan ons te sturen.

Heeft u geen verwijsbrief? Dan betaalt u uw zorgnota direct aan ons.

Uw huisarts verwijst u door naar onze kliniek, waarna de kosten van onderzoek en behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

No-show tarief.

Als u niet op uw afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van te voren door te geven, worden de kosten voor het consult aan u doorberekend

Tarievenlijst.

Voor de zorgverzekeraars gelden de zg. passantentarieven. Voor de tarieven van uw zorgverzekering, kunt u het best de passantentarieven raadplegen van uw eigen zorgverzekering.

De tarieven zijn onder voorbehoud; landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. De startdatum van de DBC is bepalend voor het tarief. De tarieven zijn met zorg tot stand gekomen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten in de gepubliceerde lijst.

Privacy instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie opgeslagen worden door uw browser vanuit specifieke diensten, dit word voornamelijk gedaan door middel van form cookies. Hier kunt u uw privacy instellingen veranderen. Let op dat het weigeren van bepaalde cookies kan resulteren in een niet meer correct werkende website.