Jacob Obrechtlaan 5 , 4611 AP , Bergen op Zoom

Zorgkosten en verzekering

Zorgkosten & verzekering

Alle behandelingen op verwijzing van de (huis)arts worden vergoed. U kunt bij ons terecht met elke verzekeringspolis. Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de kosten.
Er bestaat veel onduidelijkheid over de vergoeding van zorgkosten in de medisch specialistische zorg. We geven u hier graag meer duidelijkheid over.
Over één zaak kunnen we meteen zekerheid bieden : u betaalt bij 'De Brabantse Wal' alléén het eigen risico en geen eigen bijdrage. De zorg die u bij 'De Brabantse Wal' krijgt, valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar verplicht is om de kosten te vergoeden. De zorgkosten die in rekening gebracht worden, kunt u onderverdelen in het vergoede deel, het eigen risico en een eventueel eigen bijdrage. U bent verplicht om, net als in het ziekenhuis, uw eigen risico te betalen (als u nog eigen risico heeft openstaan). Het is mogelijk dat de zorgverzekeraar een eigen bijdrage rekent voor de behandeling (bv. als er geen contract is met 'De Brabantse Wal'. Ook 'De Brabantse wal' heeft (nog) niet met alle zorgverzekeraars een contract, maar bij de 'De Brabantse Wal' komt u niet voor onverwachte kosten te staan. U hoeft deze eigen bijdrage niet te betalen. Deze wordt door 'De Brabantse Wal' kwijtgescholden.

Hoe werkt het

Financiële afhandeling

De werkwijze van de financiële afhandeling hangt af van de geleverde zorg en het wel of niet aanwezig zijn van een contract met uw zorgverzekeraar. De financiële afhandeling start minimaal 90 dagen na uw bezoek aan 'De Brabantse Wal'. Afhankelijk van de uiteindelijk geleverde zorg en het wel of niet aanwezig zijn van een contract met uw verzekeraar, ontvangt u (a) een factuur van uw zorgverzekeraar voor het eigen risico of (b) een factuur van 'De Brabantse Wal'.
We kunnen u bij de balie vragen om een akte van cessie te ondertekenen. Met een akte van cessie geeft u 'De Brabantse Wal' toestemming om de factuur namens u in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Let op : niet elke verzekeraar staat dit toe. Indien de verzekeraar het niet toestaat, krijgt u zelf de factuur van 'De Brabantse wal'. Deze kunt u in dit geval vervolgens zelf bij uw zorgverzekering declareren.

De behandeling wordt gedeclareerd als DBC

De behandeling wordt als één geheel gedeclareerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC omvat alle zorgactiviteiten die het centrum en de medisch specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling. De DBC sytematiek is een wettelijke financieringssystematiek die landelijk wordt toegepast sinds 2005. Als er meerdere behandelingen of langdurige contrôletrajecten plaatsvinden, kunnen er meerdere DBC's gedeclareerd worden. Voor elke DBC is een afzonderlijke prijs afgesproken.

Passantentarieven

De totale Nederlandse zorguitgaven zijn in 2019 gestegen naar een totaal van 106,2 miljard Euro. Per Nederlander komt dit neer op € 6120,- per jaar. De vrees is, dat bij een onveranderde voortzetting van deze stijgende lijn, de kosten in 2040 zullen uitkomen op ca. € 11.000,- per jaar per Nederlander (bron : www.zorgwijzer.nl). Dit is bijna een verdubbeling in de komende 20 jaar.
Stadskliniek 'De Brabantse Wal' wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en een begin maken met een halt toe te roepen aan de stijgende zorgkosten. Dit doen we door te werken met het zg. passantentarief. Dit passantentarief bedraagt ongeveer 75% van de gebruikelijke ziekenhuistarieven. Stadskliniek 'De Brabantse Wal' kan deze kostenreductie bereiken door gebruik te aken van effectieve en efficiënte automatisering daar waar mogelijk.

Wettelijk eigen risico

In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico voor 2021 vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering, tenminste de eerste € 385,- van uw zorgkosten in 2021 zelf dient te betalen. Dit bedrag is éénmalig, geldt voor alle basisverzekeringen en is onafhankelijk van naar welke medisch specialist u gaat. Indien de kosten van uw behandeling (of een deel daar van) de eerste kosten zijn die u in 2021 maakt, zal uw zorgverzekeraar het eigen risico bij u in rekening brengen. De wijze en het moment waarop zorgverzekeringen deze rekening versturen verschilt per verzekeraar. Voor meer informatie over het eigen risico raden wij aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of de website van de Rijksoverheid te raadplegen.

Preventief onderzoek

U kunt bij ons terecht voor een preventief onderzoek. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Aan een uitgebreid preventief onderzoek zijn wel kosten verbonden. Echter, in sommige gevallen wordt een preventief onderzoek vergoed door uw zorgverzekeraar en is ons advies om dit af te stemmen met uw huisarts.

Meer informatie.

Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA via www.nza.nl of via de informatielijn 0900-7707070 (€ 0,05 p/m). Heeft u vragen over uw kosten of factuur?

Privacy instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie opgeslagen worden door uw browser vanuit specifieke diensten, dit word voornamelijk gedaan door middel van form cookies. Hier kunt u uw privacy instellingen veranderen. Let op dat het weigeren van bepaalde cookies kan resulteren in een niet meer correct werkende website.